Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Jalkahoito Kotikäynnin (Jasina Valerija) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2023. Viimeisin muutos 24.05.2024.

Tietosuojakäytäntö
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme suojaamaan henkilötietosi. Tässä Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja suojaamme tietojasi käyttäessäsi verkkosivustoamme https://jalkahoitokotikaynti.fi

Mitä tietoja keräämme
Voimme kerätä henkilötietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen.

Miten käytämme tietojasi
Käytämme kerättyjä tietoja palvelujemme tarjoamiseen ja parantamiseen, kyselyihisi vastaamiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne). Voimme myös käyttää anonymisoituja tietoja tilastollisiin analyyseihin.

Evästeet ja seurantateknologiat
Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta. Voit hallita evästeasetuksia selaimesi asetusten kautta.

Kolmannet osapuolet
Saatamme käyttää kolmansien osapuolien palveluita, kuten analytiikkatyökaluja ja sosiaalisen median liitännäisiä, jotka voivat kerätä tietoa käyttäytymisestäsi sivustollamme. Näillä palveluilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joita suosittelemme tarkistamaan.

Tietoturva
Teemme kohtuullisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi, mutta muistutamme, että tietojen siirto internetin kautta ei voi olla täysin turvallista.

Linkit muihin sivustoihin
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Tietosuojakäytännön muutokset
Voimme ajoittain päivittää tietosuojakäytäntöämme. Suosittelemme tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti muutosten varalta.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä meihin (info@jalkahoitokotikaynti.fi)

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Y-tunnus: 3013203-9
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköpostiosoite: info@jalkahoitokotikaynti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Saatamme kerätä henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustollamme, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen. Tietoja tarvitaan myös uusien työntekijöiden löytämiseksi yritykseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös "GDPR") mukaiset perusteet:
 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a).
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b).
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas. Käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Mitä keräämme: yhteydenottolomakkeet, ajanvarauslomakkeet.
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Keräämiämme tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
 • Tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisen ja tehokkaan kokemuksen verkkosivustollamme.
 • Kyselyihisi vastaamiseen.
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne).
 • Sivustomme toiminnallisuuden parantamiseen.
Voimme myös käyttää muita kuin henkilökohtaisia tietoja tilastolliseen analyysiin ja verkkosivustomme suorituskyvyn parantamiseen.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan noin vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tietoja kerätään viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Kaikki yrityksen käyttämät palvelu- tai ohjelmistotoimittajat eivät tallenna tietoja EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
https://tilda.cc/lp/technical-information/


10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja:
 • Google Analytics

15. Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa:
 • Facebook
 • Google Ads
Ota yhteyttä
Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseksi, optimoimiseksi ja analysoimiseksi. Voimme myös jakaa evästeiden avulla kerättyä tietoa kolmansille osapuolille, myös mainostustarkoituksiin. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi ja näiden tietojen käsittelyn. Hallitaksesi evästeasetuksiasi, valitse "Evästeasetukset". Huomaa, että vaikka napsauttaisit "Hylkää kaikki evästeet", sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet tallennetaan silti laitteellesi. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme

Lue lisää EU-evästesuosituksist
Tietoa evästeistä
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä pääasiassa parantaaksemme ja analysoidaksemme käyttökokemustasi verkkosivustoillamme sekä markkinointitarkoituksiin. Koska kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen, voit halutessasi kieltää tietyntyyppisten evästeiden käytön. Napsauta eri luokkien otsikoita saadaksesi lisätietoja ja muuttaaksesi oletusasetuksiasi. Joidenkin evästetyyppien estäminen voi vaikuttaa kielteisesti käyttökokemukseesi sivustolla ja rajoittaa palveluja, joita voimme tarjota.
Lisätietoja:
https://cookiepedia.co.uk/giving-consent-to-cookies

Hallinnoi suostumusmäärityksiä:
Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niitä voi kytkeä pois päältä järjestelmissämme. Niitä asetetaan yleensä vain vastauksena käyttäjän tekemiin toimiin, jotka vastaavat palvelupyyntöä, kuten yksityisyysasetusten asettaminen, kirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen.
Analytiikka evästeet
Disabled
Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa. Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen ja sivuston käyttötilastojen raportointiin. Sivuston käyttötilastojen raportoinnin lisäksi kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää yhdessä joidenkin kuvattujen mainosevästeiden kanssa, jotta voidaan näyttää tarkoituksenmukaisempia mainoksia verkossa ja mitata vuorovaikutusta näyttämiemme mainosten kanssa.
Toimivuusevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotka ovat vapaaehtoisia verkkosivuston toiminnan kannalta. Ne asetetaan yleensä vain verkkosivustolle annettujen tietojen perusteella, jotta voimme personoida ja optimoida kokemuksesi sekä muistaa keskusteluhistoriasi.
Kohdistamisevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotta voimme tehdä mainoksistamme houkuttelevampia ja arvokkaampia sivuston kävijöille. Joitakin evästeiden yleisiä sovelluksia sisältävät mainonnan valitseminen sen perusteella, mikä on käyttäjälle merkityksellistä, mainoskampanjan suorituskyvyn raportoinnin parantaminen ja mainosten näyttämisen välttäminen, jotka käyttäjä on jo nähnyt.
Palvelualue

Sipoon ja Porvoon

Vantaa, Espoo, Helsinki

(sopimuksen mukaan).

Tietosuojaseloste
Rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Jalkahoito Kotikäynnin (Jasina Valerija) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2023. Viimeisin muutos 24.05.2024.

Tietosuojakäytäntö
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme suojaamaan henkilötietosi. Tässä Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja suojaamme tietojasi käyttäessäsi verkkosivustoamme https://jalkahoitokotikaynti.fi

Mitä tietoja keräämme
Voimme kerätä henkilötietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen.

Miten käytämme tietojasi
Käytämme kerättyjä tietoja palvelujemme tarjoamiseen ja parantamiseen, kyselyihisi vastaamiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne). Voimme myös käyttää anonymisoituja tietoja tilastollisiin analyyseihin.

Evästeet ja seurantateknologiat
Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta. Voit hallita evästeasetuksia selaimesi asetusten kautta.

Kolmannet osapuolet
Saatamme käyttää kolmansien osapuolien palveluita, kuten analytiikkatyökaluja ja sosiaalisen median liitännäisiä, jotka voivat kerätä tietoa käyttäytymisestäsi sivustollamme. Näillä palveluilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joita suosittelemme tarkistamaan.

Tietoturva
Teemme kohtuullisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi, mutta muistutamme, että tietojen siirto internetin kautta ei voi olla täysin turvallista.

Linkit muihin sivustoihin
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Tietosuojakäytännön muutokset
Voimme ajoittain päivittää tietosuojakäytäntöämme. Suosittelemme tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti muutosten varalta.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä meihin (info@jalkahoitokotikaynti.fi)

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Y-tunnus: 3013203-9
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköpostiosoite: info@jalkahoitokotikaynti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Saatamme kerätä henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustollamme, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen. Tietoja tarvitaan myös uusien työntekijöiden löytämiseksi yritykseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös "GDPR") mukaiset perusteet:
 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a).
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b).
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas. Käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Mitä keräämme: yhteydenottolomakkeet, ajanvarauslomakkeet.
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Keräämiämme tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
 • Tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisen ja tehokkaan kokemuksen verkkosivustollamme.
 • Kyselyihisi vastaamiseen.
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne).
 • Sivustomme toiminnallisuuden parantamiseen.
Voimme myös käyttää muita kuin henkilökohtaisia tietoja tilastolliseen analyysiin ja verkkosivustomme suorituskyvyn parantamiseen.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan noin vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tietoja kerätään viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Kaikki yrityksen käyttämät palvelu- tai ohjelmistotoimittajat eivät tallenna tietoja EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
https://tilda.cc/lp/technical-information/


10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja:
 • Google Analytics

15. Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa:
 • Facebook
 • Google Ads
Ota yhteyttä
Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseksi, optimoimiseksi ja analysoimiseksi. Voimme myös jakaa evästeiden avulla kerättyä tietoa kolmansille osapuolille, myös mainostustarkoituksiin. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi ja näiden tietojen käsittelyn. Hallitaksesi evästeasetuksiasi, valitse "Evästeasetukset". Huomaa, että vaikka napsauttaisit "Hylkää kaikki evästeet", sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet tallennetaan silti laitteellesi. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme

Lue lisää EU-evästesuosituksist
Tietoa evästeistä
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä pääasiassa parantaaksemme ja analysoidaksemme käyttökokemustasi verkkosivustoillamme sekä markkinointitarkoituksiin. Koska kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen, voit halutessasi kieltää tietyntyyppisten evästeiden käytön. Napsauta eri luokkien otsikoita saadaksesi lisätietoja ja muuttaaksesi oletusasetuksiasi. Joidenkin evästetyyppien estäminen voi vaikuttaa kielteisesti käyttökokemukseesi sivustolla ja rajoittaa palveluja, joita voimme tarjota.
Lisätietoja:
https://cookiepedia.co.uk/giving-consent-to-cookies

Hallinnoi suostumusmäärityksiä:
Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niitä voi kytkeä pois päältä järjestelmissämme. Niitä asetetaan yleensä vain vastauksena käyttäjän tekemiin toimiin, jotka vastaavat palvelupyyntöä, kuten yksityisyysasetusten asettaminen, kirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen.
Analytiikka evästeet
Disabled
Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa. Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen ja sivuston käyttötilastojen raportointiin. Sivuston käyttötilastojen raportoinnin lisäksi kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää yhdessä joidenkin kuvattujen mainosevästeiden kanssa, jotta voidaan näyttää tarkoituksenmukaisempia mainoksia verkossa ja mitata vuorovaikutusta näyttämiemme mainosten kanssa.
Toimivuusevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotka ovat vapaaehtoisia verkkosivuston toiminnan kannalta. Ne asetetaan yleensä vain verkkosivustolle annettujen tietojen perusteella, jotta voimme personoida ja optimoida kokemuksesi sekä muistaa keskusteluhistoriasi.
Kohdistamisevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotta voimme tehdä mainoksistamme houkuttelevampia ja arvokkaampia sivuston kävijöille. Joitakin evästeiden yleisiä sovelluksia sisältävät mainonnan valitseminen sen perusteella, mikä on käyttäjälle merkityksellistä, mainoskampanjan suorituskyvyn raportoinnin parantaminen ja mainosten näyttämisen välttäminen, jotka käyttäjä on jo nähnyt.
Palvelualue

Sipoon ja Porvoon

Vantaa, Espoo, Helsinki

(sopimuksen mukaan)

Tietosuojaseloste
Rekisteri- ja tietosuojaseloste:

Tämä on Jalkahoito Kotikäynnin (Jasina Valerija) yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2023. Viimeisin muutos 24.05.2024.

Tietosuojakäytäntö
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme suojaamaan henkilötietosi. Tässä Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten keräämme, käytämme, luovutamme ja suojaamme tietojasi käyttäessäsi verkkosivustoamme https://jalkahoitokotikaynti.fi

Mitä tietoja keräämme
Voimme kerätä henkilötietojasi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen.

Miten käytämme tietojasi
Käytämme kerättyjä tietoja palvelujemme tarjoamiseen ja parantamiseen, kyselyihisi vastaamiseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne). Voimme myös käyttää anonymisoituja tietoja tilastollisiin analyyseihin.

Evästeet ja seurantateknologiat
Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta. Voit hallita evästeasetuksia selaimesi asetusten kautta.

Kolmannet osapuolet
Saatamme käyttää kolmansien osapuolien palveluita, kuten analytiikkatyökaluja ja sosiaalisen median liitännäisiä, jotka voivat kerätä tietoa käyttäytymisestäsi sivustollamme. Näillä palveluilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joita suosittelemme tarkistamaan.

Tietoturva
Teemme kohtuullisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi, mutta muistutamme, että tietojen siirto internetin kautta ei voi olla täysin turvallista.

Linkit muihin sivustoihin
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Tietosuojakäytännön muutokset
Voimme ajoittain päivittää tietosuojakäytäntöämme. Suosittelemme tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti muutosten varalta.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä meihin (info@jalkahoitokotikaynti.fi)

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Y-tunnus: 3013203-9
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköpostiosoite: info@jalkahoitokotikaynti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Jasina Valerija (verkkosivustomme osoite on: www.jalkahoitokotikaynti.fi)
Nimi: Jasina Valerija
Osoite: Söderkulla Kalliokielontie 2
Postinumero: 01150
Postitoimipaikka: Söderkulla
Puhelinnumero: +358401884939
Sähköposti: info@jalkahoitokotikaynti.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Saatamme kerätä henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja muut yhteystietosi, kun olet vuorovaikutuksessa verkkosivustollamme, tilaat uutiskirjeemme tai täytät yhteydenottolomakkeen. Tietoja tarvitaan myös uusien työntekijöiden löytämiseksi yritykseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös "GDPR") mukaiset perusteet:
 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a).
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b).
 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas. Käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

6. Rekisterin tietosisältö

Mitä keräämme: yhteydenottolomakkeet, ajanvarauslomakkeet.
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:
 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Keräämiämme tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
 • Tarjotaksemme sinulle henkilökohtaisen ja tehokkaan kokemuksen verkkosivustollamme.
 • Kyselyihisi vastaamiseen.
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen (jos olet tilannut ne).
 • Sivustomme toiminnallisuuden parantamiseen.
Voimme myös käyttää muita kuin henkilökohtaisia tietoja tilastolliseen analyysiin ja verkkosivustomme suorituskyvyn parantamiseen.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan noin vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tietoja kerätään viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Kaikki yrityksen käyttämät palvelu- tai ohjelmistotoimittajat eivät tallenna tietoja EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
https://tilda.cc/lp/technical-information/


10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

 • Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
 • Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 • Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista, tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

14. Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja:
 • Google Analytics

15. Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa:
 • Facebook
 • Google Ads
Ota yhteyttä
Käytämme evästeitä verkkosivustomme toiminnan varmistamiseksi, optimoimiseksi ja analysoimiseksi. Voimme myös jakaa evästeiden avulla kerättyä tietoa kolmansille osapuolille, myös mainostustarkoituksiin. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki evästeet" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi ja näiden tietojen käsittelyn. Hallitaksesi evästeasetuksiasi, valitse "Evästeasetukset". Huomaa, että vaikka napsauttaisit "Hylkää kaikki evästeet", sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet tallennetaan silti laitteellesi. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme

Lue lisää EU-evästesuosituksist
Tietoa evästeistä
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä pääasiassa parantaaksemme ja analysoidaksemme käyttökokemustasi verkkosivustoillamme sekä markkinointitarkoituksiin. Koska kunnioitamme oikeuttasi yksityisyyteen, voit halutessasi kieltää tietyntyyppisten evästeiden käytön. Napsauta eri luokkien otsikoita saadaksesi lisätietoja ja muuttaaksesi oletusasetuksiasi. Joidenkin evästetyyppien estäminen voi vaikuttaa kielteisesti käyttökokemukseesi sivustolla ja rajoittaa palveluja, joita voimme tarjota.
Lisätietoja:
https://cookiepedia.co.uk/giving-consent-to-cookies

Hallinnoi suostumusmäärityksiä:
Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, eikä niitä voi kytkeä pois päältä järjestelmissämme. Niitä asetetaan yleensä vain vastauksena käyttäjän tekemiin toimiin, jotka vastaavat palvelupyyntöä, kuten yksityisyysasetusten asettaminen, kirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen.
Analytiikka evästeet
Disabled
Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa. Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen ja sivuston käyttötilastojen raportointiin. Sivuston käyttötilastojen raportoinnin lisäksi kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää yhdessä joidenkin kuvattujen mainosevästeiden kanssa, jotta voidaan näyttää tarkoituksenmukaisempia mainoksia verkossa ja mitata vuorovaikutusta näyttämiemme mainosten kanssa.
Toimivuusevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotka ovat vapaaehtoisia verkkosivuston toiminnan kannalta. Ne asetetaan yleensä vain verkkosivustolle annettujen tietojen perusteella, jotta voimme personoida ja optimoida kokemuksesi sekä muistaa keskusteluhistoriasi.
Kohdistamisevästeet
Disabled
Käytämme evästeitä, jotta voimme tehdä mainoksistamme houkuttelevampia ja arvokkaampia sivuston kävijöille. Joitakin evästeiden yleisiä sovelluksia sisältävät mainonnan valitseminen sen perusteella, mikä on käyttäjälle merkityksellistä, mainoskampanjan suorituskyvyn raportoinnin parantaminen ja mainosten näyttämisen välttäminen, jotka käyttäjä on jo nähnyt.
Palvelualue

Sipoon ja Porvoon

Vantaa, Espoo, Helsinki

(sopimuksen mukaan).

Made on
Tilda